Schietvereniging de Treffers '91 is opgericht in oktober 1991.

In de statuten van onze vereniging is het volgende te lezen:

  • De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen.
  • Zij tracht dat doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen die daartoe bevorderlijk zijn.
  • Zij sluit zich in het kader harer doelstelling aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, hierna en in de reglementen verder aan te duiden als de KNSA.
  • Bij het nastreven van haar doel onthoudt de vereniging zich in haar doen en laten van al hetgeen waarmede zij zichzelf, de KNSA of de schietsport in het algemeen in diskrediet zou kunnen brengen.
  • Zij leeft de voorschriften, aanwijzingen en wensen die haar van overheidswege worden kenbaar gemaakt, stipt na, voor zover zij in overeenstemming zijn met in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur.

Binnen onze vereniging kan met allerlei soorten geweren, pistolen en revolvers worden geschoten, op verschillende schietlocaties. Ook bieden wij ruimte voor verschillende disciplines, zoals natuurlijk de KNSA en NPSA wedstrijden. Maar niet te vergeten: ook de fun wedstrijden. Bij alle activiteiten die binnen de vereniging plaatsvinden staat de veiligheid altijd voorop. Mede daarom organiseren wij voor onze leden diverse cursussen, zoals veiligheid en wapenbeheersing, wapens en techniek, cursussen herladen, en cursussen gericht op de diverse disciplines zoals Action Shooting.

Niet alleen hebben wij plezier op de baan, maar ook daarbuiten, waarbij gezelligheid en het delen van onze gemeenschappelijke passie voorop staat.

Op deze site zult u veel informatie vinden. Deze  wordt regelmatig vernieuwd en uitgebreid, dus komt u gerust vaker kijken. Voor leden is er altijd het laatste nieuws of nieuwe activiteiten in de kalender.

 

 

 

15-07-2021