Hoewel bij het maken en bijhouden van deze internet site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.

www.svdetreffers.nl  is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen. 
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het bestuur, de webmaster of de internet-provider.

Verwijzingen in deze internet site kunnen voeren naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarover www.svdetreffers.nl geen controle heeft. www.svdetreffers.nl draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie. 

 

15-07-2021