Voor de eerste ballotage heb je nodig maar deze krijg je van het bestuur

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP)

Voor je verlof en het verlengen van je verlof 

- WM 32 Benodigd bij eerste aanvraag en verlenging (invulbare pdf)

Voor je aanvraag van een wapen en/of grotere magazijnen 

- WM 3: Aanvraag bijschrijving (nieuw) wapen (invulbare pdf)

Herladen en het voorhanden hebben van kruit dan heb je een erkenning nodig 

- Aanvraag WECG (invulbare pdf)

Bijlage gevaarlijke stoffen(invulbare pdf)

Bijlage register particulieren (invulbare pdf)

Schietwedstrijden in het buitenland (Europa)

- Aanvraagformulier Europese vuurwapenpas

ook nog lid van een andere vereniging en voldoe je daar aan de interne competitie

- verklaring deelname competitie andere vereniging (invulbare pdf)

 

 

- WM 11: Aanvraag Verlof tot vervoer

 

- WM 18: Aanvraag Invoer/ Uitvoerconsent

 

 

 

15-07-2021